TECHNISCH ADVIES

Vooruit denken

Technische adviezen en meerjaren onderhoudsplanningen zijn zaken waarvoor u ook bij ons terecht kunt.

Tijdens een uitgebreide opname van het complex of woning worden alle risicofactoren in kaart gebracht en verwerkt in een technisch advies.

Dit advies wordt vaak ondersteund door foto’s om gebreken aan te tonen.

Kostenplanning

Ook worden dan adviezen gegeven om deze gebreken aan te pakken en verwerkt in een Meerjaren Onderhoudsplanning (een MJOP) zodat duidelijk zichtbaar wordt wat uw te verwachten kosten zijn over meerdere jaren.

En wat er gebeuren moet in welk jaar om optimaal onderhoud uit te voeren. In zo’n MJOP wordt uitgegaan van een cyclus tussen de 10 en 15 jaar.

Ook voor u!

Wij maken deze in opdracht van VVE ’s, bedrijven en scholen, maar wanneer men dat wenst kan dit ook toegepast worden voor woningen.